Na trhu od roku 2011…

Metatron Capital je špecializovaný správca aktív; spoločnost bola založená na Malte v roku 2011.

Momentálne spravujeme približne 180 miliónov euro.

Zakladateľmi spoločnosti sú Tomáš Martinec a Juraj Podracký, ktorí v nej aj naďalej aktívne pôsobia. Podrobné informácie o celom tíme nájdetu tu.

Spoločnosť riadi investičné a hedgeové fondy pre kvalifikovaných investorov. Momentálne máme v ponuke tri fondy, z ktorých každý ma špecifické investičné zameranie.

Hlavnými „seed“ investormi boli inštitúcie zo Skupiny J&T. Okrem inštitucionálnych investorov sú našimi klientmi aj HNWI a iní súkromní investori.

Metatron: Efektívni, dedikovaní, finanční odborníci

Rozumieme investovaniu aj obchodovaniu. V našej DNA je zakódovaný hedgefondový prístup aj fundamentálna analýza. Máme dlhoročné skúsenosti. Veľa slepých uličiek, veľa pokusov a omylov, veľa objavovania. Všetko sme následne zhmotnili do profilu našich fondov.

Finančné aktíva spravujeme primárne na likvidných, verejných a rozvinutých trhoch. Dizajn našich fondov je jednoduchý, rešpektuje osobnosť portfólio manažéra a realizácia investičnej stratégie je disciplinovaná.


Fungujeme na základe niekoľkých základných princípov, ktorým veríme:

  • Portfólio manažér realizuje vlastnú investičnú filozofiu. Ak portfólio spravuje skupina ľudí, môže to viesť ku kompromisom a kolektívnej nezodpovednosti.
  • Čím viac dizajn mandátu fondu reflektuje osobnosť portfólio manažéra, tým vyššia je pravdepodobnosť úspechu.
  • Správa peňazí je opakujúci sa proces. Nie je to jednorazový čin. Proces sa musí definovať a disciplinovane opakovať – donekonečna.
  • Celý proces je vysoko profesionálny a svojím spôsobom aj nudný. V správe peňazí nehľadáme vzrušenie či zábavu.
  • Každý manažér musí svoj investičný proces neustále kriticky analyzovať, aby ho mohol zlepšovať. Nesmie sa báť priznať si chyby a poučiť sa z nich.
  • Každá investičná filozofia potrebuje svoje špecifické podporné nástroje, ktoré treba rozvíjať a zlepšovať, pretože vďaka nim je investičný proces efektívnejší.
  • Potrebná je vyvážená komunikácia – každý manažér peňazí musí hovoriť nielen o príležitostiach, ale aj o rizikách. Tí, čo o rizikách nehovoria, sú buď blázni, alebo amatéri.

Skúsenosti + Procesy + Nástroje = Výsledky

Kto je ideálnym klientom Metatronu?

Sme presvedčení, že výnimočné fondy nerobia len výnimoční portfólio manažéri, ale aj výnimoční klienti, o ktorých sa môžu oprieť. Náš ideálny klient je kvalifikovaný investor, ktorý rozumie investičnej filozofii fondu, do ktorého investoval, a presne vie, čo od neho môže očakávať.

Zaujíma sa o dianie na trhoch a od svojho portfólio manažéra dostáva nielen stopercentné plnenie zvoleného mandátu, ale aj aktuálne a pravdivé informácie o dianí v portfóliu. Prirodzene, každý manažér si prejde obdobím, keď jeho výkonnosť bude zaostávať. Vtedy sa potrebuje vrátiť ku koreňom a oprieť sa o ľudí, ktorí mu dôverujú.

Pevná infraštrukúra – základy, na ktorých sa ľahko buduje:

SICAV je spoločnosť s variabilným kapitálom.
Veľmi flexibilne otvoríme nový fond, alebo urobíme novú triedu akcií fondu existujúceho.

Regulátorom je MFSA.
Audítorom je KPMG Malta.
Administrátorom je FundBPO (Malta) Limited.


Brokeri/Custodiáni: Interactive Brokers (UK), Sparkasse Bank Malta a J&T Banka (CZ).

Pre potreby riadenia rizika používame RISKMETRICS RISKMANAGER od MSCI.
Čítame nielen brokerov, ale aj nezávislé výskumy – napríklad kanadskú BCA Research či Bespoke Investment Group.

Vytvorili sme si niekoľko vlastných programov a dáta berieme z Bloombergu, ktorý je absolútným základom pre každého manažéra…