Fondy

Metatron verí, že dizajn fondu musí byť jednoduchý a musí odrážať osobnosť manažéra. Každý z našich manažérov má vlastné investičné presvedčenia, ktoré vtlačil do profilu svojho fondu. U nás má voľnosť uviesť ich do praxe a zodpovedne realizovať svoj investičný proces, ktorý donekonečna opakuje a donekonečna zlepšuje.


Metatron Global Macro Fund

Cieľom fondu je dlhodobo dosahovať absolútny výnos nad hotovostný benchmark 1Y Eurlibor (Libor) + 4 % p.a. Manažér sa snaží dosiahnuť výnos kombináciou ochrany kapitálu a sústredených „home runs”.

Alokáciu kapitálu a rizika vykonáva za klienta manažér fondu na základe voľnej úvahy.


* predošlým portfólio manažérom fondu bol Tomáš Martinec (rezignácia na pozíciu k 06.10.2021)

Podrobnosti

Metatron Short Equity Fund

Investičným cieľom je zachovanie hodnoty a dosiahnutie dlhodobého zhodnotenia kapitálu pomocou investovania do listovaných finančných inštrumentov vrátane akcií, ETF, opcií, futures, dlhopisov a menových inštrumentov.

Portfólio manažér investuje na základe fundamentu.

Podrobnosti

Metatron Long-Term Equity Fund

Cieľom fondu je dosiahnuť zhodnotenie kapitálu prostredníctvom dlhodobého investovania do akcií kvalitných firiem.

Podrobnosti