Rok 2012 nás môže aj pozitívne prekvapiť

Ak sa situácia v eurozóne upokojí, svetové akcie majú priestor na dvojciferný rast.

Dnes, hádam viac než kedykoľvek predtým, prahnú investori po názoroch o tom, čo prinesie budúci rok na finančných trhoch. Ale dnes, určite viac než kedykoľvek predtým, je analytická komunita či rôzni „poskytovači“ týchto výhľadov v pasci nevedenia.

Je celkom vtipné, že sa tak deje v čase, keď je každému jasné, čo je hlavný faktor, ktorý určí v budúcom roku vývoj na finančných trhoch. Všetko teraz, samozrejme, stojí a padá na správnom odhadnutí priebehu európskej dlhovej krízy. Nemá zmysel, aby som pred čitateľov predkladal ďalšiu verziu o tom, ako kríza eura nakoniec dopadne. Za zmysluplnejšie považujem vypichnutie niektorých bodov súčasného konsenzu trhu, ktoré indikujú, kde sa môže konsenzus mýliť, a preto vytvárajú potenciálnu investičnú príležitosť. Za relevantný konsenzus trhu sa tradične považujú odhady najväčších bankových a brokerských domov. Tie vidia makroekonomický vývoj v roku 2012 takto:

Odhad rastu reálneho HDP pre rok 2012 v %


Zdroj: publikácie výhľadov pre rok 2012 jednotlivých firiem

Ich analýzy zdôrazňujú, že tieto odhady rastu sú podmienené nerozpadnutím sa eura. Otvorene diskutujú aj o scenári rozpadu eura a táto možnosť už nie je považovaná, tak ako pred rokom, za veľmi málo pravdepodobnú. Čo je vzhľadom na to, o akú extrémnu udalosť ide, významný posun v myslení účastníkov trhu. Z toho vyplýva aj všeobecný pesimizmus ich reportov ako aj prevládajúci názor investorov, že budúci rok nemôže priniesť oživenie na trhoch. A práve preto je v dnešných cenách aktív zohľadnené už značné riziko rozpadu eura. Konsenzus sa ďalej zhoduje, že ECB bude trhom donutená pristúpiť k zvýšeniu nákupov štátnych dlhopisov na sekundárnom trhu a politici budú musieť prísť s ďalšími opatreniami na zlepšenie situácie. Bez týchto dvoch momentov trh nebude ochotný ďalej prefinancovať Talianov a Španielov. Súčasné konanie ECB síce vytvára dojem, že banka je „behind the curve“, fakt však ostáva, že expanduje svoju bilanciu najrýchlejším tempom od pádu Lehmanu a onedlho zníži svoju základnú sadzbu na rekordné minimum.

K týmto agresívnym opatreniam pristúpila až na jeseň a ešte pár mesiacov ešte potrvá, kým sa ich vplyv naplno prejaví v reálnej ekonomike. Tam konsenzus predpokladá negatívny rast HDP, ale prepad by ani zďaleka nemal dosiahnuť hĺbku z roku 2008. A to dokonca ani v problémovom Taliansku, kde v roku 2008 pokleslo až o 3,1% versus odhady poklesu o 0,5% pre rok 2012.

Čo sa týka atraktivity jednotlivých tried aktív, konsenzus nevidí pri súčasných cennách významné investičné príležitosti. Naopak očakáva rok plný volatility a bez významných rastov cien rizikových aktív. Relatívne najatraktívnejšou príležitosťou sú korporátne high-yield dlhopisy v USA. High yield sektor v Európe je zatracovaný aj napriek jeho vyšším výnosom do splatnosti. Z menových párov stále prevláda preferencia po americkom dolári, pričom euro by malo aj naďalej oslabovať.
Meny regiónu CEE by mali ostať aj naďalej pod tlakom deleveragingu európskych bánk. Preferované sú meny niektorých ázijských a latinsko-amerických krajín.

Veľmi zaujímavou príležitosťou na odohratie zlepšenia situácie v eurozóne je menový pár EUR/CHF, kde by upokojenie situácie otvorilo švajčiarskej centrálnej banke priestor na posunutie intervenčného pásma na úroveň 1,3 z 1,2.

Korporátny sektor v USA a v rozvíjajúcich sa krajinách by mal zaznamenať v budúcom roku nárast ziskov, avšak prevládajúca makro neistota bude brániť rastu akciových indexov. Niektorí brokeri aj napriek odhadom ziskov na historické maximá očakávajú pokles akciových indexov. V eurozóne sa očakáva pokles ziskovosti firiem a valuácie Európskych akcií vzhľadom na možné riziká ešte nie su dostatočne atraktívne.

Valuácie sú však u akciových trhov EÚ a USA na 10 a viacročných minimách (napr. u Talianska) a práve tu vidím veľký potenciál na pozitívne prekvapenie. Ak sa situácia v eurozóne upokojí, svetové akcie majú priestor na dvojciferný rast aj napriek slabým vyhliadkam na rast profitov. Netreba však podliehať príliš ružovým víziám.

Obchodovanie na trhoch v roku 2012 bude veľmi náročné a eratické. Tempo trhom budú, bohužiaľ, stále udávať európski politici (voľby čakajú aj USA), pričom situácia s dlhovou krízou speje do svojej finálnej fázy. Myslím, že je v záujme všetkých, aby eurozóna prežila, preto by som rizikovejším investorom odporúčal pozerať sa po bullish tradoch.

Z listovaných ETFiek napr. po hre na zníženie spreadov talianských dlhopisov cez ITLT US, byť bullish dlh amerických korporácií cez HYG US, zamerať sa na dividendové akcie cez napr. SDY US, či nakúpiť kôš akcií európskych exportérov. Zaujímavou príležitosťou môže byť aj automobilový sektor v USA. Z mien vyspelých krajín zahrať pár EUR/CHF. Z mien rozvíjajúcich sa krajín zasa mexické a kolumbijské peso, malajský ringgit či srbský dinár. Alokáciu na komodity radšej odohrať skrz koše akcí ich producentov, napr. GDX US, COPX US, OIH US, ktoré v poslednom období spadli oveľa viac než samotné komodity. Pre tých, ktorí neveria vo vyriešenie situácie, ostáva iba útek od eura, resp. nákup nemeckých dlhopisov spolu s letenkou na ostrov Sv. Helena. Iba tam sa bude dať vyhnúť recesii, ktorá by s rozpadom eura celosvetovo nastala.


Zdroj: Juraj Podracký pre www.finweb.hnonline.sk