Náš team

Sme efektívni, dedikovaní, finanční odborníci zameraný na perfektný investičný proces.

Každý z nás pracuje na správe svojho fondu a snaží sa vyhrať súboj s trhom. Stále sa učíme nové veci. Máme analytikov, ktorí nás podporujú a pomáhajú nám. Vzájomne sa dopĺňame, a aj keď sme každý iný, spoločne tvoríme jeden team.

member_name

Juraj Podracký

Portfólio manažér Metatron Long-Term Equity Fund

Juraj Podracký je zakladateľom Metatron Capital a portfólio manažérom fondu Long-Term Equity Fund.

Na vlastný účet obchodoval viacero stratégií a analyzoval hedge fondy pre Erste Bank vo Viedni. Ostatným portfólio manažérom pomáha s trhovou stratégiou. Absolvoval stáže u Victora Niederhoffera v USA. Žije v Bratislave.

member_name

Tomáš Martinec

Riaditeľ

Tomáš Martinec je zakladateľom a riaditeľom spoločnosti Metatron Capital

Má viac než desaťročné skúsenosti z riadenia, vývoja a budovania stratégií, riadenia a kontroly investičných oddelení v rámci Skupiny J&T. Žije v Prahe.

member_name

Aleš Vávra

Portfólio manažér Metatron Short Equity Fund (MSE)

Aleš Vávra je portfólio manažérom fondu Long-Short Equity Fund od 1. júla 2013. Oblasti kapitálových trhov sa venuje už viac ako 10 rokov.

Skúsenosti získal v J&T Banke (2002 – 2013), pôvodne ako maklér, následne ako konzultant predsedu predstavenstva. Je zástancom fundamentálnej analýzy a preferuje dlhodobý investičný horizont.

member_name

Milan Šikut

Analytik

Milan Šikut pracuje ako analytik od roku 2011. Zameriava sa nielen na naše interné čísla, ale aj na trhové príležitosti.

Milan vyštudoval inžiniersky odbor Bankovníctvo a poisťovníctvo na Vysokej škole ekonomickej v Prahe. Pre záľubu v číslach a ekonomických princípoch si ako vedľajší odbor zvolil Makroekonomickú analýzu.


member_name

Pavol Redler

Analytik

Pavol Redler začal pracovať pre Metatron Capital ešte ako študent Ekonomickej univerzity v Bratislave, kde vyštudoval finančný manažment a ekonomické znalectvo. Momentálne pracuje ako analytik, venuje sa riziku portfólií a internej podpore portfólio manažérov.

member_name

Mark A. Guillaumier

Nezávislý riaditeľ

Mark A. Guillaumier je nezávislým riaditeľom spoločnosti. Vybudoval a dlhodobo riadil Maltskú burzu cenných papierov. Pôsobí vo viacerých spoločnostiach. Žije na Malte.

member_name

Petr Posker

Nezávislý riaditeľ

Petr Posker je nezávislým riaditeľom spoločnosti. Stál pri zrode spoločnosti ATLANTIK finanční trhy, kde dlhé roky pracoval. Založil jeden z prvých Maltských fondov v Českej republike. Žije v Brne.