Náš team

Sme efektívni, dedikovaní, finanční odborníci zameraný na perfektný investičný proces.

Každý z nás pracuje na správe svojho fondu a snaží sa vyhrať súboj s trhom. Stále sa učíme nové veci. Máme analytikov, ktorí nás podporujú a pomáhajú nám. Vzájomne sa dopĺňame, a aj keď sme každý iný, spoločne tvoríme jeden team.

member_name

Juraj Podracký

Portfólio manažér Metatron Long-Term Equity Fund

Juraj Podracký je zakladateľom Metatron Capital a portfólio manažérom fondu Long-Term Equity Fund.

Na vlastný účet obchodoval viacero stratégií a analyzoval hedge fondy pre Erste Bank vo Viedni. Ostatným portfólio manažérom pomáha s trhovou stratégiou. Absolvoval stáže u Victora Niederhoffera v USA. Žije v Bratislave.

member_name

Tomáš Martinec

Riaditeľ

Tomáš Martinec je zakladateľom a riaditeľom spoločnosti Metatron Capital

Má viac než desaťročné skúsenosti z riadenia, vývoja a budovania stratégií, riadenia a kontroly investičných oddelení v rámci Skupiny J&T. Žije v Prahe.

member_name

Aleš Vávra

Portfólio manažér Metatron Short Equity Fund (MSE)

Aleš Vávra je portfólio manažérom fondu Long-Short Equity Fund od 1. júla 2013. Oblasti kapitálových trhov sa venuje už viac ako 10 rokov.

Skúsenosti získal v J&T Banke (2002 – 2013), pôvodne ako maklér, následne ako konzultant predsedu predstavenstva. Je zástancom fundamentálnej analýzy a preferuje dlhodobý investičný horizont.

member_name

Ondřej Klečka

Portfólio manažér Metatron Event-Driven Fund

Ondřej Klečka je portfolio manažér Event-Driven Fondu. Ondřej je absolventom Fakulty financií a účtovníctva na VŠE a je držiteľom titulu CFA. Študoval tiež v USA na Duke University, The Fuqua School of Business. Na kapitálových trhoch sa dlhodobo zameriava na vyhľadávanie taktických príležitostí a špeciálnych situácií naprieč typmi aktív. Má rozmanité medzinárodné pracovné skúsenosti z centrálneho bankovníctva, investičného managementu, správy majetku a poradenstva top managementu.

member_name

Pavol Redler

RIADITEL

Pavol Redler začal pracovať pre Metatron Capital ešte ako študent Ekonomickej univerzity v Bratislave, kde vyštudoval finančný manažment a ekonomické znalectvo. V prvých rokoch v Metatrone pracoval na middle-back office oddelení, kde sa venoval podpore portfólio manažérov. Následne pracoval na pozícii analytika finančných trhov a od roku 2022 bol schválený MFSA do pozície portfólio manažéra. V júli 2022 zároveň zložil štátne skúšky a stal sa znalcom v odbore Ekonomika a manažment. Od júna 2024 bol schválený a vymenovaný do pozície riaditeľa.

member_name

Juanita Bencini

Nezávislá riaditeľka

Juanita Bencini je bývalou partnerkou KPMG Malta, kde 17 rokov viedla oddelenie rizikového poradenstva. Dnes pôsobí ako odborná riaditeľka v predstavenstvách regulovaných subjektov vrátane poisťovní, kótovaných subjektov, fondov a banky. Medzi jej odbornosti patrí riadenie rizík, regulácia finančných služieb, opatrenia na dodržiavanie predpisov, správa a riadenie spoločnosti a AML.

member_name

Petr Posker

Nezávislý riaditeľ

Petr Posker je nezávislým riaditeľom spoločnosti. Stál pri zrode spoločnosti ATLANTIK finanční trhy, kde dlhé roky pracoval. Založil jeden z prvých Maltských fondov v Českej republike. Žije v Brne.