Výhľad alebo hádanie. Komu sa dá veriť

Začiatok roka už tradične patrí predpovediam o správaní sa trhov. V médiách dominujú fantastické a šokujúce predpovede, ktorými sa, z môjho pohľadu, ich autori skôr snažia „spraviť si meno“ a strhnúť na seba pozornosť než skutočne podľa týchto predpovedí aj investovať vlastné peniaze.

Pre investorov, ktorí sa chcú trhom venovať bližšie, odporúčam zamerať pozornosť oveľa viac na konsenzuálny „sivý priemer“ než na celebritné odhady trhu. (Finančné agentúry, ako napríklad Bloomberg, zverejňujú agregované priemery predpovedí desiatok analytikov pre jednotlivé makroekonomické ukazovatele a trhy.)
Porovnanie svojich vlastných očakávaní s výhľadom konsenzu sa vie stať veľmi slušným odrazovým mostíkom na revíziu otvorených investičných pozícií. Prílišný rozdiel medzi výhľadmi konsenzu a zaujatými pozíciami by mal investora donútiť znova sa zamyslieť a potvrdiť si predpoklady, z ktorých vychádza jeho presvedčenie. Ak sa však potvrdia, netreba sa báť byť poziciovaný ináč než väčšina. Prílišná zhoda by zasa mala upriamiť pozornosť na budúce rizikové faktory. Pretože práve portfólio konsenzuálneho investora je najviac náchylné na prudké výpredaje v prípade, ak nedôjde k naplneniu hlavných konsenzuálnych očakávaní v budúcom roku. Aký rok teda predpovedá sivý priemer?

V roku 2014 dôjde ku skončeniu trojročnej recesie v eurozóne a jej hospodárstvo čaká mierny rast. Najvyšší rast z vyspelých ekonomík by však mali zaznamenať USA. Ekonomiky rozvojových krajín porastú pomalším tempom ako v minulom roku a rozdiel rastu medzi rozvinutými a rozvojovými dosiahne najnižšiu hodnotu od roku 2002.

Aký je teda výhľad na tento rok?

Z hľadiska konsenzu by teda rok 2014 mal prakticky byť kópiou roku 2013. Pretože oživenie v západných ekonomikách, pokles inflácie, resp. obavy z deflácie v eurozóne, pokles cien komodít či spomaľovanie rozvojových krajín sú témy, ktoré na trhoch rezonujú už niekoľko mesiacov. Jedinou variáciou je zmena tempa rastu akciových indexov a ekonomiky. Enormný rast akciových trhov by mal vychladnúť aj napriek výraznému oživeniu rastu HDP vzhľadom na relatívne vysoké fundamentálne valuácie akciových trhov.

Zdroj: Juraj Podracký pre www.finweb.hnonline.sk